תנאי השימוש בשירות

חברת פנגיה די דבליו בע"מ ח.פ 516140647 ("החברה") מבקשת להגדיר ללקוחות שירות test2fly, השירות הייחודי לעריכת בדיקות לגילוי נגיף קורונה ("השירות") בנמל התעופה בן גוריון ("נתב"ג"), את התנאים שיחולו בכל הנוגע להזמנת ואספקת השירות.
גלישה באתר test2fly והזמנת שירות כמפורט להלן כפופים לתנאי שימוש אלו לרבות מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מהם ("נתנאי השימוש"). נא קראי אותם היטב בטרם תגלשי באתר או תזמיני השירות. הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.
בגלישה באתר, בהזמנת השירות באתר test2fly ("האתר" או "אתר השירות") ו/או בהזמנת השירות באתר החברה בשער תמר בנתב"ג ("אתר השירות") הנך מצהירה שקראת והבנת את תנאי השימוש להלן ושאת מתחייבת לפעול לפיהם. אם אינך מסכימה לתנאים האלה, אינך רשאית להשתמש באתר זה או להזמין את שירות הבדיקה.

תנאי שימוש אלה כתובים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

 1. החברה מספקת שירות עריכת בדיקות לגילוי נגיף covid 19 (להלן גם "קורונה") באתר השירות בנתב"ג ובקניונים. הבדיקות נערכות באמצעות דוגמים המוסמכים לכך תוך שימוש בערכות הדגימה ובאמצעי המיגון המתקדמים ביותר והמורשים על ידי משרד הבריאות. החברה עובדת עם מעבדה מוסמכת המורשית על ידי משרד הבריאות לביצוע בדיקות קורונה, ועם חברת איכילוב וול בע"מ ("איכילוב וול") ו/או כל חברה אחרת המספקת שירותי דיגום בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 2. החברה מספקת מספר סוגים של בדיקות קורונה:
 • בדיקת PCR רגילה – בדיקה אשר תוצאותיה יועברו ללקוחה תוך 14 שעות משעת ביצוע הדגימה.
 • בדיקת PCR מהירה – בדיקה אשר תוצאותיה יועברו ללקוחה תוך 4 שעות משעת ביצוע הדגימה.
 • בדיקת אנטיגן מהירה – בדיקה אשר תוצאתה תעבור ללקוח תוך כ 15 דקות משעת ביצוע הדגימה.
 1. הבדיקות יינתנו באמצעות גישה ברכב (דרייב אין) ובהגעה פיסית לאתר השירות.
 2. המחירים עבור הבדיקות מופיעים באתר וכוללים מע"מ.
 3. בעת ביצוע ההזמנה, על הלקוחה לבחור בסוג הבדיקה אותה היא מבקשת לבצע.
 4. הליך הזמנת השירות ייחשב כמושלם רק לאחר קבלת הודעה באתר עם ברקוד, מספר ואישור הזמנה ואישור על קליטת התשלום ו/או עם קבלת קבלה על התשלום ואישור הזמנה מהמוקד בנתב"ג. אם במהלך הזמנת השירות באתר מתקבלת הודעת שגיאה או הודעה בדבר אי יכולת להשלים את התהליך ו/או לא מתקבלת הודעת האישור בהתאם לאמור בסעיף זה, על הלקוחה לדאוג לביצוע חוזר של השירות או לפנות למוקד השירות הטלפוני של החברה, אשר יהיה פעיל 24/7 במס' ________ ("מוקד השירות").
 5. מובהר למען הסר כל ספק כי הזמנה של השירות צריכה להיות מוגשת לחברה באופן תקין ומסודר. אם בעת הזמנת השירות הלקוחה מסרה פרטים שגויים ו/או חלקיים, עלול הדבר לפגוע ביכולת לבצע את זימון השירות המבוקש.
 6. ביצוע הבדיקה: לאחר הזמנת השירות באתר לרבות תשלום עבורו, ו/או לאחר תשלום עבור השירות בנתב"ג, תוכל הלקוחה להגיע למערך הדיגום בנתב"ג, אשר נמצא בשער תמר בנתב"ג, ולבצע בדיקת קורונה.
 7. מסירת תוצאות: התוצאות יימסרו ללקוחה באמצעות כתובת דוא"ל שתמסור הלקוחה בעת ההזמנה של השירות, באמצעות מסמך מוגן סיסמה לשמירה מרבית על פרטיות הלקוחה וכן באמצעות האתר ובאפליקציה של החברה.
 8. כאשר ההזמנה נעשית על ידי בת זוג או הורה עבור בן/בת זוגה ו/או ילדיה: בהזמנת השירות מאשרת הלקוחה (בת הזוג / ההורה המזמינה) כי היא רשאית לעשות את ההזמנה גם עבור בני המשפחה הנבדקים הנוספים ולקבל את התוצאה עבורם וכי כל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה יחולו ויחייבו גם ביחס לבני המשפחה הנוספים, בהתאם לעניין, והיא הביאה אותם לידיעת בני המשפחה.
 1. מחיר השירות מפורסם באתר. התמורה תיגבה בעת ביצוע ההזמנה באתר או בשטח השירות בנתב"ג.
 2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.
 3. כל עוד לא בוצעה הבדיקה בנתב"ג ניתן לבטל את ההזמנה באמצעות האתר, האפליקציה, או פנייה למוקד השירות. ביטול כאמור יזכה את הלקוחה בהשבת התשלום ששולם על ידה בגין ההזמנה בניכוי עמלת ביטול על פי חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, וזאת באמצעות כרטיס האשראי עמו בוצעה ההזמנה של השירות.
 4. ביצוע הזמנת שירות על ידי משתמש/ת מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש/ת כאמור.
 1. מובהר כי החברה עובדת עם חברת איכילוב וול ו/או כל חברה אחרת לשם לקיחת הדגימות והיא עושה כל שלאל ידה על מנת להבטיח את זמינות הדוגמים והגעת הדגימות למעבדה בהקדם הנדרש על מנת לענות על לוח הזמנים לקבלת תוצאות הבדיקה. עם זאת, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה איננה יכולה להיות אחראית ולא תהיה אחראית כלפי הלקוחה לכל אי עמידה בלוחות הזמנים, לרבות אובדן של הדגימות, שמקורה במקרים של כוח עליון ו/או בשל נסיבות לא צפויות ו/או במקרים בהם איכילוב וול או חברה אחרת איתה עובדת החברה לא עמדה בהתחייבויות החלות עליה מסיבות אחרות שאינן תלויות בחברה.
 2. מובהר כי החברה עובדת עם מעבדה מורשה על ידי משרד הבריאות לצורך ביצוע הבדיקות המנוהלת על ידי חברת פרונטו. החברה עושה כל שלאל ידה על מנת להבטיח כי המעבדה תבצע את הבדיקות בזמנים שנקבעו איתה מראש המתחייבים כדי לענות על מועד קבלת תוצאות הבדיקה על ידי הלקוחה. עם זאת, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה איננה יכולה להיות אחראית ולא תהיה אחראית כלפי הלקוחה לכל אי עמידה בלוחות הזמנים שמקורה במקרים של כוח עליון ו/או בשל נסיבות לא צפויות ובכללן תקלות במכשור במעבדה ו/או בתשתיות של המעבדה וכיו"ב ו/או במקרים בהם המעבדה לא עמדה בהתחייבויות החלות עליה.
 3. כמו כן, תיתכנה, במקרים חריגים בלבד, סטיות בתוצאות הבדיקה: נבדק בריא עלול להימצא חולה ונבדק חולה עלול להימצא שלילי, כגון אם ארע זיהום של הדגימה או תקלה חריגה בעת הדגימה או ההעברה למעבדה וכיו"ב. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוחה לכל נזק, הפסד או פגיעה במידה שייגרם לה בשל תוצאה שגויה כאמור.
 1. הלקוחה יודעת ומאשרת לחברה ו/או למי מטעמה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלה שיימסרו על ידה בעת הזמנת השירות על מנת ליצור איתה קשר טלפוני ו/או בדוא"ל ו/או בהודעות טקסט ו/או באמצעות צ'אט באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו, זאת לצורך עדכונים ביחס לשירות, השלמת פרטים שלא נקלטו ו/או לא נמסרו בצורה נכונה וכן תמיכה במקרה שתהליך ההזמנה לא הושלם. כמו כן החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עם הלקוחה על מנת לשלוח ללקוחה מידע בכל הנוגע לפעילויות החברה בתחום השירותים, לרבות מידע שיווקי על שירותים נלווים ו/או שירותים משלימים, הטבות ומבצעים שמוצעים על ידי החברה ללקוחותיה וכיו"ב. החברה לא תעביר את פרטי ההתקשרות לצדדים שלישיים שאינם קשורים לשירותים ו/או לחברה.
 2. מובהר כי דיוור פרסומי בנוגע לשירותי החברה כאמור לעיל, ייעשה בכפוף להוראות כל דין החל בעניין ובכלל זה הוראות סע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ובכלל כך- יאפשר ללקוחה לבצע פעולת הסרה מרשימת הדיוור של החברה.
 3. מדיניות הגנת הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, מפורסמת באתר השירות שכתובתו www.test2fly.co.il.

החברה מאשרת כי התוצאות הנמסרות על ידה הן של מעבדה מורשית ע"י משרד הבריאות וכי התוצאות יהיו באנגלית בפורמט המקובל לבדיקת קורונה בנמל התעופה בישראל. עם זאת, אין באמור כדי להחליף בדיקה עצמאית של הלקוחה מול חברות התעופה/הפלגה ו/או מול סוכני הנסיעות ו/או מול כל גורם אחר רלבנטי, באשר לתנאים והאישורים הנדרשים במקום ו/או בנוסף לתוצאות הבדיקה שיתקבלו במסגרת השירות מטעם החברה, לשם הצגה על ידי המשתמשת כתנאי להזמנת הנסיעה ו/או לטיסה ו/או להפלגה ו/או לכניסה למדינת היעד ו/או לעצירת ביניים ו/או לכניסה לישראל וכיו"ב.

ככל שתוצאות הבדיקה לא תגענה בתוך הזמן המובטח וכתוצאה מכך הלקוחה לא תוכל לעלות בזמן על הטיסה, אחריותה של החברה ללקוחה לא תעלה על $200, בכפוף להוכחת נזק בפועל. כמו כן, במקרה ותהיה תקלה כלשהי בבדיקה, ייתכן והחברה תזמין את הלקוחה לחזור לנתב"ג לשם ביצוע בדיקה חוזרת. במקרה זה, זכותה של הלקוחה לסרב לבדיקה חוזרת ולקבל החזר מלא של התשלום שבוצע על ידה ולא יעמדו לה טענות נוספות כלפי החברה, או לחילופין לבצע את הבדיקה החוזרת ולקבל תוצאות במהירות המרבית ולא יעמדו לה טענות נוספות כלפי החברה.

תקנון שימוש באתר

 1. במסגרת הביקור באתר, הלקוחה ו/או המשתמשת באתר (שיכונה להלן "המשתמשת") תיחשף למידע, שירותים ותכנים שונים הניתנים ע"י החברה. מקורו של מידע זה יכול שיהיה מהחברה או מצד שלישי ובכלל זה מקבלני המשנה של החברה, ממשרד הבריאות וכיו"ב. במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצד שלישי, החברה איננה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור ולפיכך לא תהיה למשתמש טענה ו/או דרישה בגין נזק כלשהו הנובע מהסתמכות על ו/או שימוש במידע הקיים באתר ואשר מקורו בצד שלישי. יובהר בזאת כי המשתמשת פוטרת בזאת את החברה וכל מי שפועל מטעמה מכל אחריות כאמור לעיל.
 2. המידע המוצג באתר הינו לצורך אינפורמטיבי, בלתי מחייב, והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, המלצה על דרך טיפול או פעולה, או תחליף להתייעצות עם הגורמים המוסמכים. בכל הנוגע למשתמשים המבקשים לעשות שימוש בשירות לקראת נסיעה לחו"ל. אין באמור באתר כדי להחליף בדיקה עצמאית מול חברות התעופה/הפלגה ו/או מול סוכני הנסיעות ו/או מול כל גורם אחר רלבנטי, באשר לתנאים והאישורים הנדרשים במקום ו/או בנוסף לתוצאות הבדיקה שיתקבלו במסגרת השירות מטעם החברה, לשם הצגה על ידי המשתמשת כתנאי להזמנת הנסיעה ו/או לטיסה ו/או להפלגה ו/או לכניסה למדינת היעד ו/או לעצירת ביניים ו/או לכניסה לישראל וכיו"ב. המשתמשת פוטרת את החברה באופן בלתי חוזר מכל נזק, הפסד, אובדן וכיו"ב שיגרמו לה, אם יגרמו, כתוצאה מאי עמידתו בתנאים ובאישורים האמורים בס"ק זה.
 3. החברה לא תהיה אחראית אם המשתמשת לא תוכל לעשות שימוש באתר לרבות במקרה בו לא תוכל להשלים תהליך ביצוע הזמנה באתר כתוצאה מכשל ברשת האינטרנט, בסליקה של התשלום, בתקלה בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מסיבות אחרות כלשהן. החברה איננה מתחייבת ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, ואולם מוקד השירות כן יופעל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
 1. במסגרת הביקור באתר, המשתמשת עשויה למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים המשתמשת עשויה להתבקש להירשם לאתרים אלה וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לחברה אין כל אחריות כלפי המשתמש בכל הנוגע להסתמכותו ו/או לשימושו באתרים המקושרים.
 2. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שיופיעו באתר יהיו תקינים.
 1. המשתמשת מודעת לכך כי על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, כל אחד מהוריו של קטין מהווה אפוטרופוס חוקי על ילדיו ורשאי לקבל את מלוא המידע הרפואי אודותיו, לרבות תוצאות בדיקות אלא אם ניתן צו שיפוטי השולל את אפוטרופסותו.
 2. המשתמשת מתחייבת שלא לעשות באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר איננו בהתאם לכל דין ו/או אינו הולם או מוסרי ו/או הינו שימוש מסחרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש. המשתמשת מצהירה ומתחייבת להימנע מכל פגיעה או גרימת נזק לחברה באמצעות השימוש באתר.
 3. המשתמשת לא תעשה שימוש באתר באופן הפוגע ו/או משבש ו/או עלול לפגוע ו/או לשבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או תקשורת ו/או בקוד המקור של האתר.
 4. המשתמשת מתחייבת שלא לנטר או להעתיק כל תוכן או מידע מהאתר תוך שימוש בכל אמצעי אוטומטי או כל עיבוד ידני עבור כל מטרה, ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב.
 5. המשתמשת מתחייבת שלא לעשות כל פעולה אשר לשיקול דעתה של החברה תגרום, או עלולה לגרום עומס בלתי סביר על האתר או תשתית האתר. המשתמשת מתחייבת שלא לשנות, לתרגם, לעבד, לערוך או להנדס לאחור (Reverse Engineering) כל תוכנה בשימוש על ידי החברה בקשר עם האתר.
 6. החברה תהא רשאית, בכפוף לכל דין, להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמשת, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמשת השתמשה באתר בניגוד לדרישות כל דין או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת. בכפוף לכל דין, החברה תהיה רשאית למסור את פרטיה האישיים של המשתמשת לרשויות מוסמכות, בנסיבות שיצריכו זאת על פי שיקול דעתה.
 7. המשתמשת מתחייבת בזאת לשאת במלוא האחריות להפרה של תנאי השימוש ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה, אם יגרמו בשל שהמשתמשת הפרה את תנאי השימוש.

לצורך שיפור השירות החברה תהיה רשאית לנתח את המידע הקשור למשתמש ובלבד שהדבר יהיה על בסיס אנונימי (שמית או זיהוי אישי אחר) לצורך תחזוקת האתר, מעקב אחר פעילות המשתמשים באתר, והכל בכפוף לתנאי השימוש ובכפוף לכל דין. מובהר כי דיור פרסומי למשתמש בנוגע לשירותי החברה כאמור לעיל, ייעשה בכפוף להוראות כל דין החל בעניין ובכלל זה הוראות סע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ובכלל כך- יאפשר למשתמשת לבצע פעולת הסרה מרשימת הדיוור של החברה.

מדיניות הפרטיות של החברה מפורסמת במלואה באתר.

החברה הינה הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני או מורשית מטעם בעלי זכויות הקניין הרוחני, במידע ובתכנים המוצגים באתר, ובכלל זאת בעיצוב האתר, בלוגו החברה ובסימני המסחר של השירות, אך להוציא סימני מסחר וזכויות יוצרים השייכים לקבלני המשנה של החברה המוצגים באתר. המשתמשת מתחייבת לא לעשות שימוש בכל שם, צילום, לוגו, גרפיקה, סימן מסחר וכיו"ב הקיימים באתר ללא קבלת הסכמת החברה ו/או צדדים שלישיים רלוונטיים, לפי העניין, בכתב ומראש.

 1. החברה רשאית לשנות את מבנה האתר, לרבות את תנאי וסוג השירות המוצע על ידה באתר, מעת לעת, ללא הודעה מראש, לפי שיקול דעתה של החברה. שינוי כאמור ייכנס לתוקף החל ממועד פרסומו באתר. אין באמור כדי לאפשר לחברה לשנות תנאים של שירות אשר כבר הוזמן ואשר ההזמנה שלו אושרה על ידי החברה בהתאם לתנאים כאמור לעיל.
 2. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם שימוש ו/או הזמנה זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם שימש ו/או הזמנה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.
 3. שימוש באתר באמצעות אפליקציה המותאמת למכשירים ניידים, ככל שיתאפשר, עשוי להיות כרוך בחיובים מהספק הסלולרי. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי היישומים הניידים יהיו תואמים למכשיר הנייד של המשתמש.
 4. פרסומות: החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים שיפורסמו באתר ו/או שידוורו או יפורסמו ללקוחות החברה או למשתמשי האתר בהתאם לאמור בס"ק ‎1 לעיל ובכלל זה, לא תהיה אחראית לעצם מתן ההטבה, המבצע, המוצר או השירות הכלולים בדבר הפרסום. כל הרוכש מוצר ו/או שירות כאמור- עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו הוא ולפיכך, יהא מנוע מכל תביעה ו/או דרישה כלפי החברה עקב רכישות אצל ספקים צדדים שלישיים כאמור.
חזור